Portal pracy dla hostess, modelek, pracowników tymczasowych

Prywatność

Administrator portalu pracaDNA.pl, którym jest DNA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-026) przy ul. Raszyńskiej 15/8, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z portalu pracaDNA.pl, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie danych zgodnie z poniższymi zasadami.

Użytkownicy korzystający z portalu pracaDNA.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej aplikując na wybrane oferty pracy oraz dokonując działań właściwych dla konkretnych usług portalu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych podmiotom, dla których prowadzone są rekrutacje. W takim przypadku ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu i zmiany wszelkich swoich danych, w tym samodzielnie edytując profil po zalogowaniu.